ENGIE Electrabel

Download hier het e-book "De gevaren van elektriciteit in uw bedrijf: uw verantwoordelijkheden als bedrijfsleider"

Als bedrijfsleider bent u bekommerd om de continuïteit en groei van uw onderneming. Elektriciteit is een van de zaken waarvan u zeker wilt zijn.


Maar weet u ook wat er moet gebeuren als er een panne is en uw bedrijf terug opgestart moet worden? En welke verantwoordelijkheden en gevaren daar komen bij kijken?

Dit e-book geeft u een antwoord op volgende vragen:

  • Welke zijn de grootste gevaren van elektriciteit>
  • Wat zegt de regelgeving?
  • Wat zijn uw verplichtingen als bedrijfsleider?
  • In hoeverre bent u aansprakelijk bij een ongeval?
  • Welke opleiding dienen uw werknemers te volgen?

Door te bevestigen, ga ik ermee akkoord dat ENGIE mij specifieke e-mails stuurt rond alle oplossingen die de betrouwbaarheid en veiligheid van de elektrische installaties van mijn bedrijf verzekeren. ENGIE is verwerkingsverantwoordelijke en verzamelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen vervat in haar Privacybeleid.